Wat is vita therapie?

Alles is energie. Als deze energie echter verstoord wordt door andere vormen van energie dan is de oorspronkelijke toestand beschadigd of geblokkeerd. In onze moderne maatschappij zijn nogal wat van deze verstoorders aanwezig, zoals:

  • Giftige en lichaamsvreemde stoffen in voeding, lucht, water en grond.
  • Andere vormen van giftige stoffen als zware metalen door uitstoot van industrie en verkeer.
  • Stralingsbelasting door natuurlijke oorzaken doch ook door moderne bouwmaterialen.
  • Elektrostress in de woning door moderne apparatuur, waterbedden, lichtnetleidingen enz.
  • Allerlei hoogfrequente elektromagnetische straling zoals DECT, GSM, UMTS, WiFi, etc.

Maar ook verborgen angsten en verdriet of boosheid uit het bewuste of onderbewuste zoeken een uitweg via onze systemen en organen.

Door middel van de biotensor is het mogelijk blokkades, ook wel bronvervuilingen genoemd, in het totale lichaam op te sporen. Deze blokkades worden tot hun bron uitgetest waardoor het mogelijk is de werkelijke oorzaak achter uw klacht te vinden. Deze vervuilde bron wordt vervolgens hersteld met energetische middelen (capsules en/of druppels), waarna de klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Deze bijzondere middelen zijn ontwikkeld door Vita Producten.

Deze Vita producten worden ingezet om orde te scheppen in de energetische chaos van een belast lichaam, om bacteriën, schimmels, virussen en parasieten op te ruimen, allerlei vreemde stoffen uit het lichaam te verdrijven en zelfs onze angsten, boosheid of verdriet uit ons onderbewuste weg te nemen. Hierdoor worden voorwaarden gecreëerd om organen en systemen weer naar behoren te laten functioneren.

Vita therapie werkwijze:

Tijdens de eerste afspraak wordt uw totale systeem getest op blokkades. De juiste producten zullen gekozen worden. Deze producten worden besteld en verstuurd per post. Daarna volgt een korte consult per telefoon of email waarbij de dosering van de middelen wordt besproken (eens in de twee à drie weken). Na vier tot zes weken maken we een vervolg afspraak. Tijdens deze afspraak worden de resultaten besproken en zo nodig nieuwe producten ingezet.

Omhoog